• Nu de eerste 2 maanden een gratis premium profiel!
  • info@empla.nl
  • /

AVG Empla B.V.

In de EU gevestigde organisaties die persoonsgegevens van in de EU gevestigde personen verwerken, moeten in bijna alle gevallen voldoen aan de AVG vanaf 25 mei 2018. De AVG actualiseert en harmoniseert het kader voor de verwerking van persoonsgegevens in de Europese Unie, en brengt nieuwe verplichtingen met zich mee voor organisaties en nieuwe rechten voor individuen. Vanuit de wettelijke grondslagen voor de verwerking/verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld door de AVG, houdt Empla zich bezig met het legitieme belang, voor de verwerking/verwerking van gegevens en het toegankelijk maken ervan voor zakelijke klanten.

Veel van onze zakelijke klanten zijn actief in meerdere rechtsgebieden over de hele wereld. Om een consistente gebruikerservaring te garanderen, heeft Empla ook de AVG-principes op zijn hele platform overgenomen en wereldwijd ondersteund. Wij zijn van mening dat het gebruik van uniforme regels en programmalogica het vermogen van onze klanten om te voldoen aan de vereisten van de AVG aanzienlijk zal verbeteren.

Empla maakt naleving van de AVG mogelijk wanneer we persoonsgegevens namens onze klanten verwerken. Empla houdt zich bezig met het verwerken van gegevens en het beschikbaar stellen ervan aan zakelijke klanten en dit is 'gerechtvaardigd belang'.

Empla kan de gebruikersgegevens gebruiken voor het verzenden van directe business-to-business marketingcommunicatie, op voorwaarde dat ze dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In dit opzicht, wanneer vertegenwoordigers van een publiek of zakelijk element worden bereikt voor de motivaties achter direct marketing, kan de initiatiefnemer een dergelijke promotie uitvoeren op basis van afmelding/opt-out.

Persoonsgegevens zijn:

  1. Rechtmatig, behoorlijk en op transparante wijze verwerkt in relatie tot de betrokkene.
  2. Verzameld voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.
  3. Adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  4. Nauwkeurig en waar nodig up-to-date gehouden.
  5. Bewaard in een vorm die identificatie van betrokkenen mogelijk maakt, niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
  6. Verwerkt op een manier die een passende beveiliging van de persoonsgegevens waarborgt, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen.

In het kader van de contractuele relatie treedt Empla op als verwerker voor haar klanten en ondertekent het een gegevensverwerkingsovereenkomst. Empla host zijn gegevens in Nederland en gebruikt standaardcontractbepalingen (SCC) maatregelen met aanvullende overdrachtstools om naleving van het EU-niveau van bescherming van persoonsgegevens te garanderen, evenals aanbevelingen over de Europese essentiële garanties voor toezichtmaatregelen. Empla zet zich in voor naleving van de AVG als zowel verwerker als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens.

Empla-gegevens voldoen aan de AVG omdat bedrijfsgegevens worden getest, beveiligd en geverifieerd om geldig en nauwkeurig te zijn en alleen worden verwerkt uit openbaar beschikbare bronnen. Het is voor individuen gemakkelijker om controle te hebben over hun persoonlijke gegevens en kunnen ons instructies geven met betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

Meer informatie is beschikbaar in ons privacybeleid. Mocht je nog vragen hebben, stuur ons dan een direct bericht via info@empla.nl.